دوشنبه, ۲۹ دی , ۱۳۹۹
تحریف قانون و قانون‌گذاری ۲۸ دی ۱۳۹۹

تحریف قانون و قانون‌گذاری

✍یادداشتی به قلم شهربانو امانی،عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران.

لیست ها ومسئولیت های انتخابات ۲۶ دی ۱۳۹۹

لیست ها ومسئولیت های انتخابات

✍یادداشتی به قلم نقی هدایتی

جای مردان سیاست بنشانید درخت تا هوا تازه شود ۲۵ دی ۱۳۹۹

جای مردان سیاست بنشانید درخت تا هوا تازه شود

✍یادداشتی به قلم محمد عین الله زاده

فشار خارجی منجر به اصلاح نمی شود    ۲۳ دی ۱۳۹۹

فشار خارجی منجر به اصلاح نمی شود  

✍یادداشتی به قلم سید حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی

معمای مازوت ۲۲ دی ۱۳۹۹

معمای مازوت

✍به قلم شهربانو امانی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران

جای خالی مصلحت ۱۸ دی ۱۳۹۹

جای خالی مصلحت

✍یادداشتی به قلم ،محسن هاشمی، رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران و شورای شهر تهران

جای خالی مشاوران متخصص نمایندگان مجلس! ۱۷ دی ۱۳۹۹

جای خالی مشاوران متخصص نمایندگان مجلس!

✍به قلم نقی هدایتی

عملكرد مجلس یازدهم شعاری و انحصارگرایانه است ۱۶ دی ۱۳۹۹

عملكرد مجلس یازدهم شعاری و انحصارگرایانه است

✍به قلم فائزه هاشمی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران

رعایت مصلحت نظام ۱۵ دی ۱۳۹۹

رعایت مصلحت نظام

✍به قلم علی‌محمد نمازی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران

عبور از کاندیدای جایگزین ۱۴ دی ۱۳۹۹

عبور از کاندیدای جایگزین

✍یادداشتی به قلم شهربانو امانی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران

مدار مصلحت ۱۴ دی ۱۳۹۹

مدار مصلحت

✍یادداشتی به قلم فرزانه ترکان عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران

رشت،شهر باران های نقره ای/ شهر بام های سفالی ۱۲ دی ۱۳۹۹

رشت،شهر باران های نقره ای/ شهر بام های سفالی

✍یادداشت مدیر مسئول/ بمناسبت دوازدهم دیماه روز رشت

واکسن سیاسی نیست ۱۱ دی ۱۳۹۹

واکسن سیاسی نیست

✍به قلم فرزانه ترکان، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران

تکرار اشتباه مجلس هفتم ۱۰ دی ۱۳۹۹

تکرار اشتباه مجلس هفتم

✍یادداشتی به قلم شهربانو امانی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی

رودبار و محرومیت امکانات ۰۹ دی ۱۳۹۹

رودبار و محرومیت امکانات

✍یادداشتی به قلم رقیه رحمتی