• امروز : پنج شنبه - ۴ مرداد - ۱۴۰۳

توسکانیوز.گیلان، استاندار گیلان،ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور،دکتر نوبخت.

۲۸بهمن
برگزاری نشست استاندار و مجمع نمایندگان گیلان با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
در محل سازمان برنامه و بودجه انجام شد:

برگزاری نشست استاندار و مجمع نمایندگان گیلان با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

نشست استاندار و مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در محل این سازمان برگزار شد