تلفن تماس: ۰۱۳۳۳۳۶۵۶۶۷

آدرس: رشت، کمربندی شهید بهشتی، جنب خانه کارگر گیلان، طبقه همکف

پست الکترونیک: info@tooskanews.ir

tooskanews@gmail.com