یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰
توسکانیوز، گیلان، قلم ، روز قلم
همه دشمنان قلم ۱۴ تیر ۱۴۰۰
بازخوانی یک یادداشت به احترام روز جهانی قلم:

همه دشمنان قلم

✍به قلم دکتر عباس نعیمی جورشری