تعارض منافع، شورا و شهرداری
تعارض منافع، شورا و شهرداری
✍به قلم نقی هدایتی

✍توسکانیوز/ نقی هدایتی/ تعارض منافع چیست؟ تعارض منافع به شرایطی گفته می‌شود که در آن افراد یا نهادها ـ که می‌تواند دولت، رسانه، کسب وکار یا سازمان مدنی باشد ـ با انتخاب بین وظایف خود و منافع شخصی‌شان مواجه می‌گردند. بنابراین، به طور کلی می‌توان گفت، تعارض منافع مجموعه‌ای از شرایط است که موجب می‌گردد تصمیمات و اقدامات حرفه‌ای، تحت تأثیر یک منفعت ثانویه قرارگیرد.
تضاد منافع یا تعارض منافع در مفهوم ذکر شده به معنای منافع متفاوت اقشار مختلف جامعه از یک رویداد سیاسی، اجتماعی و یا حتی حقوقی قلمداد نمی‌شود، در این حالت هر چند منفعت یکی در تضاد با منفعت دیگری یا جامعه است اما نمی‌توان گفت که تعارض یا تضاد منافع وجود دارد.
تعارض یا تضاد منافع زیربنای بروز بسیاری از مشکلات از جمله فساد است و مادامی که مسأله تعارض منافع حل نشود فساد هم چنان به قوت خود باقی خواهد بود و حتی توسعه ای اتفاق نخواهد افتاد.
در این یادداشت به برخی از مصادیق تعارض منافع در مدیریت شهری رشت اشاره می شود.
تعارض منافع یعنی این که :

۱- به شهرداری فشار بیاورید که حتما فامیل و یا نیروی وابسته به شما در فلان پست منصوب شود .
۲- به شهرداری فشار بیاورید که حتما فلان پروژه به فلان پیمانکار مورد علاقه عضو شورا واگذار شود.
۳- به شهرداری فشار بیاورید که فلان پیمانکار در اولویت دریافت مطالبات باشد .
۴- به شهرداری فشار بیاورید که مصالح پروژه ها از فلان کارخانه یا شرکت خریداری شود.
۵- با پرونده های تخلفات خاص ماده صد شهرداری ، مهربانانه تر برخورد شود.
۶- اطلاعات مالی حساب های شهرداری به طلبکاران خاص داده شود.
۷- با طرح ها و لوایح ویژه براساس منافع ، موافقت یا مخالفت شود.
۸- از ابزار سوال و استیضاح برای امتیازگیری از شهردار استفاده شود و …

  • نویسنده : نقی هدایتی
  • منبع خبر : توسکانیوز