یادداشتی کوتاه در خصوص سال جهش تولید
یادداشتی کوتاه در خصوص سال جهش تولید
به قلم مهندس علی گل امینی

 

✍توسکانیوز _ علی گل امینی ؛ در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص نامگذاری سال جاری به سال جهش تولید ، این خود کلام کاملی است که در راستای تحقق آن میبایست مقدمات آن فراهم گردد . قطعا معظم له به درستی واژه پر معنی جهش تولید را به عنوان بستری تعبیر و تعریف داشتند که برای محقق شدن آن میبایست تمهیدات و زیرساختهای آن آماده و متعاقبا اجراء گردد . این واژه به معنای تمام کلمه بسیار قابل تامل بوده است ؛ بدیهی است این توجه و حرکت متعاقب آن ، شرط لازم برای دستبابی به دستبابی به جهش تولید خواهد بود . فرمایشات معظم له در خصوص جهش تولید ، قطعا متضمن تهیه و ایجاد زیر ساختها در رفع موانع تولید نیز بوده است ؛ که تحقق وظیفه خطیر جهش در تولید قطعا مبین ،رفع و جلوگیری از ایجاد موانع تولید، کاهش و اتمام عوامل بازدارنده نیز بوده است که در این یاداشت کوتاه در راستای تعمق در واژه جهش تولید ، به بعضی از سرفصلهای آن میتوان اشاره داشت که مشخصا و مسلما از شروط لازم برای دستیابی واقعی به جهش تولید میتواند باشد ؛

۱-ایجاد و امکان بستر های لازم در امنیت سرمایه گذاری که نکات قابل توجهی در این راستا بر این موضوع مترتب خواهد بود که میبایست مورد هدف گزاری و سیاستگذاری در عرصهدهای مختلف قرار گیرد .

۲-برنامه ریزی هدفمند در راستای ایجاد و امکان تبدیل شدن به قدرت برتر اقتصادی که قطعا در مناسبات اقتصادی میتواند عامل موثری در برون رفت از تهدیدات اقتصاد داخلی و خارجی در مقابل تهدیدات سیاسی خارجی باشد . یعنی قطعا قدرت اقتصادی نیز تاثیر فراوانی در ایجاد قدرت سیاسی در عرصه جهانی خواهد داشت

۳-توجه به برنامه ریزی هدفمند و ایجاد و امکان سنجی در صادرات غیرنفتی و تکیه بر درآمد زایی بدون نفت و توجه به درآمدهای داخلی به صورت همگون برای همه آحاد جامعه

۴-ایجاد و گسترش فرهنگ سیاسی و فرهنگ اقتصادی در جامعه بر مبنای جامعه شناسی سیاسی و اقتصادی

۵- همگونی و تناسب سازی تولید با نیاز در بازارهای داخلی و بازارهای خارجی با محوریت درآمد زایی

۶-تطبیق هدفمند و جامع اقتصاد بر مبنای اهداف برنامه توسعه اقتصادی کشور و اهتمام در جهت اجراء صحیح آن

۷-تطبیق فعالیتهای اقتصادی فعالان اقتصادی در راستای قانون مداری و قانون محوری بر مبنای ارزآوری

۸-ایجاد قانونهای کارشناسی شده و مصوب و متقن در جهت امنیت سرمایه گذاری و رفع عوامل و دستورالعملهای بازدارنده و رفع موانع تولید در جهت عدم تولید قانون های لحظه ای و غیر کارشناسی

۹- همکاری و هماهنگی و امکان تبادل افکار بین احزاب و گروهها و ایجاد آرامش داخلی که در اولین گام مثبت منتج به امنیت سرمایه گذاری نیز خواهد شد

۱۰- محوریت قانون و اسلام در نطام اسلامی که در برگیرنده ارکان مختلف جامعه اقتصادی باشد .مانند فعالیت بدون ربا در سیستم بانکی کشور -عدم ارتشاء و اختلاس و رانت و ….

۱۱-هماهنگی و وفاق بین قواء محترم در راستای تامین قانونمند خواستگاه مردم

۱۲-حذف پولهای زائد و تعریف سبد اقتصادی هدفمند و پویا برای اقتصاد در جامعه و هدایت این نقدینگیها به سمت اهداف مولد که منتج به ایجاد اشتغال نیز خواهد شد

۱۳-بررسی علل و آسیب شناسی افزایش قیمت تولیدات داخلی با توجه به نیروی کار ارزان که یکی از شاخص های هزینه ای در تولید میباشد
۱۴-حذف بورکراسی های نادرست و بازدارنده در ایجاد سرمایه گذاری صاحبان سرمایه توسط بخش دولتی

۱۵-اهتمام و توجه به واگذاری درست فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی توانمند بر اساس اصل قانون دارای و در راستای توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی و تاکیدات مقام معظم رهبری

۱۶-استفاده از مدیران کارآمد و برنامه محور که در مسیر شایسته گزینی ، مسئولیت را وظیفه دانسته و خود را متعهد به وظیفه بدانند و اهتمام در تحقق وظایف را اهم افتخار بدانند .

۱۷-ایجاد تسهیلات ارزان قیمت و تسهیل سیاستهای مالیاتی برای تولیدکنندگان ، تعدیل و تثبیت سیاستهای ارزی ، ایجاد سیاستها و مقررات ثابت در راستای صادرات و وارادت و …

۱۸-استفاده و بهره مندی از نیروی انسانی ماهر و متخصص و امکان آوری و ایجاد مهارت آموزی و نخبه پروری در صنعت و تولید

۱۹-بهره مندی از تجهیزات و فن آوری روز در جهت ایجاد تولیدات مناسب و قابل عرضه به صورت مستمر و پایدار

۲۰- توجه به شرکتهای دانش بنیان ، مراکز رشد و علمی و فن آوری ،موسسات پژوهشی و تحقیقاتی
۲۱-ارتباط موثر و مفید بین صنعت و دانشگاه – ارتباط هماهنگ و برنامه محور و هدفمند بین مراکز علمی و تحقیقاتی در دنیا به جهت بهره مندی از دانش نوین در راستای ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی و بهره وری مناسب
۲۲- شفاف سازی دولت در عرصه کار و تولید برای آگاه سازی کامل فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایه به جهت برنامه ریزی در هدف
۲۳-توجه کامل دولت به جلوگیری از قاچاق کالا و دور زدن قانون توسط افراد خاص که میتوان از آنها بعنوان آقازاده ها و ژنهای خوب یاد کرد ؛ که قطعا تاثیر فراوانی در حذف تولیدات داخلی خواهد داشت .
۲۴-فرهنگ سازی و تقویت فرهنگی در جامعه در راستای اینکه مشخصا خرید کالاهای خارجی میتواند منجر به تقویت اقتصاد خارجی و تضعیف اقتصاد داخلی و کاهش اشتغال و متعاقبا ایجاد مشکلات مختلف در جامعه گردد . البته در این راستا باید به تولید مرغوب داخلی توجه و اهتمام فراوان صورت پذیرد .
۲۵-حذف منطقی شغلهای کاذب که منجر به آشفتگی بازار تولید خواهد شد .

و ….. خیلی از موارد دیگر که تلویحا به سرفصلهای آن اشاره شده است که میتوان هریک از موارد را به درستی در راستای ایجاد و فرصت امکان اقتصادی پویا و پایدار مورد توجه ویژه قرار داد . بنابراین بدرستی میتوان به این مورد تامل داشت که در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری ، جهش تولید صرفا به منزله افزایش تولید و یا ایجاد تولید بی برنامه و غیرهدفمند که منجر به شکست احتمالی در کسب و کار و یا انتقال سرمایه به نادرستی به خارج از کشور و یا روی آوردن به مشاغل خرد و کلان واسطه ای خواهد بود ؛ نبوده است . قطعا تولید هدفمند و ورود با برنامه در عرصه تولید نیز میتواند تحولی مناسب در اقتصاد کشور ایجاد کند به شرط آنکه زمینه های قبلی و بعدی امکان آن ایجاد شود . بنابراین در سال جهش تولید ایجاد بستر و زیر ساختهای اقتصادی ، بهینه سازی زیر ساختها و رفع موانع تولید از شروط لازم در ایجاد اقتصادی پویا بوده است که رهبری معظم به صورت موجز و با ظرافت به آن اشاره فرمودند . این اقدام جهادی ، عزمی ملی مطلبد که امیدوارم در سایه درایت مسئولین محترم نظام اسلامی ، این امر شایسته مورد اهتمام قرار گرفته و محقق گردد. امیدوارم در فرصتی مناسب هم اندیشی بیشتر و گردهمایی در راستای تبیین ظاهر و نهان این هدف در قالب کلمه جهش تولید ، مورد توجه و بررسی شایسته قرار گیرد ؛ تا هرگونه حرکت در این راستا بتواند متوازن و درست انجام گردد .

  • نویسنده : علی گل امینی