مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری رشت خبر داد: اضافه شدن حدود پنج  کیلومتر به شبکه آبیاری مکانیزه در سطح شهر رشت
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری رشت خبر داد: اضافه شدن حدود پنج  کیلومتر به شبکه آبیاری مکانیزه در سطح شهر رشت
زینب فلک دوست مدیرعامل سازمان سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری رشت از اضافه شدن حدود ۵ کیلومتر به شبکه آبیاری مکانیزه در سطح شهر رشت خبر داد

توسکانیوز_ زینب فلکدوست گفت: در راستای توسعه زیر ساخت ها و تکمیل شبکه آبیاری مکانیزه فضای سبز رشت با تلاش های مستمر کارشناسان به جهت توسعه و تکمیل شبکه آبیاری اقدام ویژه ای در سال ۱۳۹۹ انجام گرفته است. وی افزود: در این راستا با مساعدت شهردار رشت نسبت به عقد قرارداد با شرکت پیمانکاری اقدام لازم به عمل آمده است و با اجرا و بهره برداری از این پروژه حدود ۵ کیلومتر به شبکه آبیاری مکانیزه در سطح شهر رشت اضافه خواهد شد.

فلکدوست خاطرنشان کرد: مسیرهای پیش بینی شده در اجرای این پروژه شامل بلوارهای امام خمینی،بلوار قلی پور،بلوار شهدای گمنام و بلوار افتخاری می باشد که با اجرای این طرح، آبیاری با تانکر در مسیرهای فوق حذف خواهد شد.

  • منبع خبر : گیل خبر