شورای رشت و حکایت دو عاشق؟!
شورای رشت و حکایت دو عاشق؟!
✍یادداشتی به قلم نقی هدایتی

 

✍توسکانیوز / نقی هدایتی ؛ در خبرها آمده بود طبق عادت قدیمی ، ۵ عضو شورای شهر رشت در جلسه انتخاب شهردار غیبت کرده اند. هر کسی که اخبار شورای شهر را در سه سال گذشته دنبال کند به این نتیجه می رسد که از این شورا بیش از این انتظار نمی رود و اگر روزی دیدید که خلاف عادت خود عمل کرد باید شک کرد.
مولوی در دفتر چهارم مثنوی می‌گوید: روزی مجنون بر شتری ماده سوار شد تا به سوی منزل لیلی رود؛ اما شتر به‌تازگی کره‌ای به دنیا آورده بود و نمی‌خواست از او دور شود. مجنون هوای منزل لیلی در سر داشت و شتر آرزوی بازگشت به سوی فرزند خویش. شتر هرگاه که می‌فهمید مجنون در خیال لیلی فرورفته و افسار از دست او رها شده است، به عقب بازمی‌گشت. مجنون که به خود می‌آمد، خویش را در مبدأ راه می‌دید و دوباره می‌کوشید شتر را به راه آورد و به سوی منزل لیلی ره سپارد. سه روز در راه بودند؛ اما هر روز در اول راه.

میل مجنون پیش آن لیلی روان
میل ناقه پس پی کره دوان
یک دم ار مجنون ز خود غافل بُدی
ناقه گردیدی و واپس آمدی

مجنون دانست که ناقه از او عاشق‌تر است. پس او را به حال خود رها کرد و پیاده به سوی لیلی راه افتاد.

داستان قطب بندی های شورای شهر رشت، داستان همراهی دو عاشق! با یک‌دیگر است. هر یک هوایی دیگر در سر دارد. یکی خودش را می‌خواهد تا شهردار شود و دیگری نابودی فلان و بهمان را دوست دارد . یکی هوای پیوستن در سر دارد و دیگری پیوسته تیغ گسستن را تیز می‌کند. یکی از این دو باید معشوق خویش را وانهد تا بتواند دیگری را همراهی کند؛ وگرنه در این راه دراز، هر دو پیر و خسته و زمین‌گیر شده و مردم را نیز به ستوه آورده اند.
بهتر است وزارت کشور و استانداری و نهادهای نظارتی کمک کنند تا ناقه شورا به راه خود رود و مردم را آسوده کنند از رنج این شورای بدعادت که نمی تواند درست و منطقی تصمیم بگیرد.

گفت ای ناقه چو هر دو عاشقیم
ما دو ضد پس همره نالایقیم

  • نویسنده : نقی هدایتی
  • منبع خبر : توسکانیوز