شهر آباد شهری است که متخصصین در آن نقش داشته باشند
شهر آباد شهری است که متخصصین در آن نقش داشته باشند
✍به قلم علیرضا بخشی نژاد

✍توسکانیوز/ علیرضا بخشی نژاد/شهری آباد و شهری برمبنای اصول و برنامه ریزی ساخته خواهد شد که متخصصین امر در تصمیم گیریها دخیل باشند.
شهری که در پنج دوره گذشته حتی یکبار متخصصین  ادارات خدمات ده همچون آب و فاضلاب و برق و گاز در شورای شهرش نقشی نداشته اند آیا میتوان گفت شورای شهرش در ایجاد مهمترین تصمیماتش و مصوباتش علمی و اصولی تصمیم گرفته است ؟
در تمامی کشورهای پیشرفته حضور نماینده ای از سیستم خدمات دهنده اساسی و زیرساختی در شورا مهمترین رکن در پارلمان شهری میباشد امری که تاکنون در کشورمان و شهرمان بندرت اتفاق افتاده و یا هرگز اتفاقی نیفتاده و همیشه مردم به این نقص اساسی خرده گرفته و بدوبیراه نثار مینمایند …
اکنون بعداز گذشته پنج دوره آیا این نیاز در تمامی بدنه بزرگ وزارت نیرو همچون آب منطقه ایی و آب شهری و برق منطقه ایی و شرکت توزیع و شرکت گاز احساس نمیشود که یک حق رای داشته باشند و توانایی و نظر تخصصی این نهاد های خدمات ده را درشورا به ثبت برساند؟
و در این انتخابات همه مردم بهره ببرند …
انشالله با کمی تفکر توسط تک تک مردم فرهیخته و بزرگوار رشتی در همه اقشار مردمی و شهری برای این بخش از پارلمان شهری این توفیق نصیب تک تک مردم گردد تا یک نماینده برای همه بخاطر پیشرفت شهرمان داشته باشیم که منافع همه تامین گردد و صدای مردم وحق رای مردم دراین بخش باشد.

علیرضابخشی نژاد
کاندیدای دوره ششم رشت
کد شماره ۲۱۶

  • منبع خبر : توسکانیوز