شهردار بعدی رشت و نیازهای اورژانسی
شهردار بعدی رشت و نیازهای اورژانسی
✍به قلم نقی هدایتی

توسکانیوز/ نقی هدایتی/بعد از تشکیل رسمی شورا، اولین اقدام، انتخاب شهردار است و شورا باید بتواند از بین تعدادی از نامزدهای تصدی شهرداری، فردی که حایز شرایط لازم ، توانا و برنامه محور است و روحیه کار جمعی دارد به عنوان شهردار انتخاب کند. عملکرد ۵ دوره شورای شهر رشت ، پیش روی منتخبان قرار دارد و از گذشته پند گیرند. در انتخاب شهردار دقت کنند و به ثبات در مدیریت شهری توجه نمایند؛ بنابراین ، نام هر کس به قرعه بیافتد و شهردار رشت شود بایستی موارد زیر را در پوشه قرمز فعالیت های اورژانسی خود قرار دهد:
۱- شهر بی حوصله است، مردم بی حوصله اند، مرکز استان بی حوصله است و چند هزار پرسنل شهرداری منتظر تحول .
۲- امروز شهرمان شده ، نارضایتی مردم از رفت و روب و کم کاری در وظیفه ذاتی مدیریت شهری. شده، ظاهر نازیبا و عدم به کارگیری جذابیت، هنر و خلاقیت در دیواره های شهر. شده، مبلمان شهری بی تناسب با مرکز استان و فراموشی فرهنگ، تمدن، تاریخ آن. شده، ترافیک بی منطق ، حمل و نقل عمومی خسته با معطلی نگهداشت زیرساخت های ترافیک شهری. شده درجا زدن در توسعه سرمایه گذاری و درآمد پایدار برای شهرداری.
۳- سامان بخشی به ساختار درون شهرداری که تحقق آن در مدیریت منابع انسانی و اهمیت دادن به این ذخیره ارزشمند انسانی شهرداری است، باید مورد توجه قرار گیرد. تجلی چنین رویکردی می شود انگیزه،خلاقیت، هنر ، مسئولیت پذیری، وجدان، ایده و در نهایت اصلاح ساختار بیرونی و شهری موفق به نام رشت؛ زنده، شاد، قوی با شهروندانی راضی.
۴- شهروندان جدا از ساختار درون شهرداری نیستند و جزء لاینفکی است که بدون همراهی آنان، نمی توان موفق بود.
۵- اگر برنامه ریزی ها به سمت همراهی شهروندان با مدیریت شهری سوق داده شود و تک تک انان حس کنند که در پیشرفت شهر نقش دارند از طریق پرداخت به موقع عوارض به اجرای طرح ها و برنامه ها کمک می کنند.
۶- مردم فقط می خواهند بهبودی اوضاع را ببیند و حس کنند حتی در حد نظافت روزانه کوچه محل سکونتشان؛ بنابراین، باید تغییرات را به صورت ملموس حس کنند.
۷- اساس مشکل و نارضایتی مردم از وضعیت موجود عملکرد ناقص، غیرشفاف و پویش های اجتماعی بی ثمر و نمادینی است که باید در دوره مدیریت جدید اصلاح شود.
۸- می گویند پیشگیری بهترین درمان است ولی در شرایط امروز باید طور دیگری رفتار کرد باید علت یابی، رمزگشایی و ریشه یابی و در یک کلام تشخیص «فوریت ها»، برای درمان این شهر سست، کرخت و بی هدف در دستور کار قرار گیرد.
۹- معجزه‌ای در کار نیست. هر کسی که شهردار رشت شود، اگر در اندیشه و عمل، خودرای و یکجانبه نگر باشد، می‌تواند درست مثل یک بمب قوی شهر رشت را ویران کند.
۱۰- معجزه، مردم شهرند، معجزه مشارکت واقعی مردم در اداره امور شهر است. معجزه این است که مدیریت شهری رشت، این موضوع را بپذيرد و به آن پایبند باشد.

 

 

 

 

  • منبع خبر : توسکانیوز