زلزله ای به بزرگی ۴ و نیم ریشتر گیلان را لرزاند
زلزله ای به بزرگی ۴ و نیم ریشتر گیلان را لرزاند
زلزله ای به بزرگی ۴ و نیم ریشتر مناطقی از استان گیلان را لرزاند

توسکا نیوز : به گزارش موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زلزله ای به بزرگی ۴ و نیم ریشتر مناطقی از استان گیلان را لرزاند
مرکز این زلزله احمد سرگوراب گیلان اعلام شده است

  • نویسنده : فهیمه فتحی
  • منبع خبر : توسکا نیوز