رونمایی از کتاب راحله زرجوانی باعنوان عدم شناخت معلول و حقوق شهروندی آن ، انجام شد
رونمایی از کتاب راحله زرجوانی باعنوان عدم شناخت معلول و حقوق شهروندی آن ، انجام شد
از کتاب مهندس راحله زرجوانی باعنوان عدم شناخت معلول و حقوق شهروندی آن رونمایی شد

به گزارش خبرنگار توسکانیوز این رونمایی در استانداری با پشتیبانی خانم  زهرا یعقوب نژاد مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری  و با حضوربانوان فرهیخته انجام گرفت

به گفته نگارنده این کتاب این حرکت میتواند درموفقیت آینده بانوان باانتشار کتابهایی در بسترهای متفاوت نقش داشته باشد
شایان ذکر است  مهندس زرجوانی یادگارمانده از هشت سال دفاع مقدس درخوزستان هست که بزودی خاطرات دوران جبهه مقاومت خویش را به چاپ خواهد رساند.