انتصاب معاونت منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان
انتصاب معاونت منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان با صدور حکمی مهندس علی فلاح را به عنوان معاون منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق گیلان منصوب کرد

 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان با صدور حکمی مهندس علی فلاح را به عنوان معاون منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق گیلان منصوب کرد.

به گزارش توسکانیوز_  دکتر محمد اسماعیل هنرمند ، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان با صدور حکمی مهندس علی فلاح را به عنوان معاون منابع انسانی شرکت توزیع برق گیلان منصوب کرد .
گفتنی است ، فلاح مدیریت دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان و  رئیس شورای هماهنگی حراست های صنعت آب و برق استان گیلان را در کارنامه کاری خود همراه دارد

  • منبع خبر : توسکانیوز