انتصاب احمد رمضانپور نرگسی بعنوان عضو هیئت منصفه دادگاه مطبوعات گیلان
انتصاب احمد رمضانپور نرگسی بعنوان عضو هیئت منصفه دادگاه مطبوعات گیلان
"دکتر احمد رمضانپور نرگسی" به مدت دو سال به عنوان عضو هیات منصفه دادگاه مطبوعات استان گیلان منصوب گردید.

توسکا نیوز_ به موجب حکمی از سوی ناصر سراج نماینده رییس قوه قضاییه در تعیین اعضاء هیات منصفه سراسر کشور:

“دکتر احمد رمضانپور نرگسی” به مدت دو سال به عنوان عضو هیات منصفه دادگاه مطبوعات استان گیلان منصوب گردید.

  • منبع خبر : توسکانیوز