• امروز : دوشنبه - ۳ اردیبهشت - ۱۴۰۳

توسکانیوز. گیلان.تامین اجتماعی.

۰۵بهمن
تامین اجتماعی گیلان دارای بالاترین میزان نسبت بیمه شدگان مشاغل آزاد به جمعیت استانی در سطح کشور است

تامین اجتماعی گیلان دارای بالاترین میزان نسبت بیمه شدگان مشاغل آزاد به جمعیت استانی در سطح کشور است

در گزارشی تحلیلی از جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی گیلان بر دو برابر بودن ضریب نفوذ پوشش بیمه ای گروه مشاغل آزاد استان به نسبت کشور تاکید گردید