تخریب اولین داروخانه شبانه روزی ایران
تخریب اولین داروخانه شبانه روزی ایران

توسکانیوز/شنیده ها حاکی از آن است داروخانه کارون رشت که اولین داروخانه شبانه روزی ایران محسوب می گردد فروخته شده است و در آینده ای نه چندان دور تخریب می گردد. این داروخانه یادگاری موسیو آرسن میناسیان، نیکوکار نامدار رشتی است که هم اکنون در خطر تخریب قرار گرفته است. این در حالی است که چندی پیش تندیس موسیو آرسن پس از […]

توسکانیوز/شنیده ها حاکی از آن است داروخانه کارون رشت که اولین داروخانه شبانه روزی ایران محسوب می گردد فروخته شده است و در آینده ای نه چندان دور تخریب می گردد.
این داروخانه یادگاری موسیو آرسن میناسیان، نیکوکار نامدار رشتی است که هم اکنون در خطر تخریب قرار گرفته است.
این در حالی است که چندی پیش تندیس موسیو آرسن پس از مدت ها انتظار در مقابل این داروخانه نصب شده و موجب دلگرمی فرهنگ دوستان و دوستداران شهر رشت شده بود.
اکنون گزارش های دریافتی حاکی از فروش داروخانه کارون و تخریب قریب الوقوع آن است.
این خبر موجب نارحتی بسیاری از مردمی که به فرهنگ و تاریخ این شهر اهمیت میدهند شده و در مقابل سازمان میراث فرهنگی استان گیلان مسئول این واقعه خواهد بود. سازمانی که به بسیاری از بناهای تاریخی شهر بی تفاوت بوده و در تمامی سالهای اخیر عملی جهت حفظ اینگونه بنا ها نداشته از جمله داروخانه کارون ، حمام حاج آقا بزرگ رشت ، و بسیاری از بنا های دیگر که تاریخ زنده و فرهنگ گیلان هستند و سالها باعث مباهات و فخر مردم رشت بوده .
هرچند در گذشته نیز بسیاری از این بی توجهی ها باعث شده که این بنا به شکل ظاهری امروزی درآورده شود

  • منبع خبر : توسکانیوز