• امروز : دوشنبه - ۷ خرداد - ۱۴۰۳

منطقه آزاد انزلی، ضمانتنامه های بانکی،تولید کنندگان.

۱۷اسفند
کلیه‌ی ضمانتنامه‌های بانکی تولیدکنندگان، مجوزهای فعالیت ، سرمایه گذاری و پروانه های بهره برداری فعالان اقتصادی و پروانه‌های تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی تا اردیبهشت ۹۹ تمدید می‌شود

کلیه‌ی ضمانتنامه‌های بانکی تولیدکنندگان، مجوزهای فعالیت ، سرمایه گذاری و پروانه های بهره برداری فعالان اقتصادی و پروانه‌های تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی تا اردیبهشت ۹۹ تمدید می‌شود

با دستور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در راستای کاهش مراجعه حضوری جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا؛ کلیه‌ی ضمانتنامه‌های بانکی تولیدکنندگان، مجوزهای فعالیت ، سرمایه گذاری و پروانه های بهره برداری فعالان اقتصادی و پروانه‌های تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی تا اردیبهشت ۹۹ تمدید می‌شود