• امروز : دوشنبه - ۳ اردیبهشت - ۱۴۰۳

فرماندار رشت،پلپ ۵۴ ،واحد صنفی،تخلف.

۲۱اسفند
 فرماندار رشت از پلمپ ۵۴ واحد صنفی به علت تخلف از دستورالعمل های ستاد مقابله با شیوع کرونا خبر داد

 فرماندار رشت از پلمپ ۵۴ واحد صنفی به علت تخلف از دستورالعمل های ستاد مقابله با شیوع کرونا خبر داد

 فرماندار رشت از پلمپ ۵۴ واحد صنفی به علت تخلف از دستورالعمل های ستاد مقابله با شیوع کرونای این شهرستان خبر داد