• امروز : دوشنبه - ۳ اردیبهشت - ۱۴۰۳

فرماندار رشت،برخورد قاطع،احتکار کنندگان.

۱۴اسفند
فرماندار رشت خواستار برخورد قاطع با سودجویان و احتکار کنندگان شد

فرماندار رشت خواستار برخورد قاطع با سودجویان و احتکار کنندگان شد

فرماندار رشت طی دستوری از دستگاه های متولی خواست: ضمن بازرسی و پایش مستمر قیمت ارزاق عمومی بازار، با قاطعیت با متخلفین برخورد شود.