• امروز : دوشنبه - ۳ اردیبهشت - ۱۴۰۳

توسکانیوز. گیلان.پست گیلان. مقام نخست.

۱۷شهریور
مقام نخست برای نوآوری در طرح ملی جی‌نف به شركت ملی پست رسید
در ارزیابی ملی تحول دیجیتال؛

مقام نخست برای نوآوری در طرح ملی جی‌نف به شركت ملی پست رسید

مقام نخست برای نوآوری در طرح ملی جی‌نف به شركت ملی پست رسید پروژه جی‌نف یکی از زیر ساخت های اصلی ایران هوشمند است شرکت ملی پست در پنجمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال موفق به کسب مقام اول و دریافت تندیس سیمین نوآوری دیجیتالی برای نوآوری در طرح GNAF و همچنین تندیس برنزین سطح یک زبدگی دیجیتال شد