• امروز : سه شنبه - ۱۴ آذر - ۱۴۰۲

توسکانیوز.گیلان رشت ،شهرداری رشت،کارگران.

۰۴اسفند
کارگران شهرداری رشت خواستار افزایش اضافه کاری‌ و عیدی شدند

کارگران شهرداری رشت خواستار افزایش اضافه کاری‌ و عیدی شدند

کارگران شهرداری رشت پیگیری مطالبات خود از جمله افزایش اضافه کاری و عیدی و سنوات خود شدند