• امروز : دوشنبه - ۳۱ اردیبهشت - ۱۴۰۳

توسکانیوز..گیلان.ازاد سازی ساحل.

۱۱بهمن
ورود معاون اجرایی رئیس جمهور  به رشت برای پیگیری آزادسازی سواحل

ورود معاون اجرایی رئیس جمهور به رشت برای پیگیری آزادسازی سواحل

معاون اجرایی رئیس جمهور صبح امروز برای اجرای دقیق دستور آقای رئیسی وارد رشت شد