• امروز : دوشنبه - ۳۱ اردیبهشت - ۱۴۰۳

توسکانیوز.گیلان ، دستمزد کارگران.افرایش دستمزد.

۱۹اسفند
دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ تعیین شد

دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ تعیین شد

 پرونده تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ با توافق بین نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی و تعامل دولت با ۵۷.۴ درصد افزایش بسته شد