توسکانیوز.گیلان،رشت،شیر پگاه.

۱۶اسفند
پگاه مانع خروج سالانه ۶ میلیون یورو ارز شد
رونمایی ١٠ پروژه خودکفایی و محصول جدید شرکت صنایع شیرایران؛

پگاه مانع خروج سالانه ۶ میلیون یورو ارز شد

با افتتاح ١٠ پروژه خودکفایی و محصولات جدید شرکت صنایع شیر ایران، ضمن ارزآوری سالانه ۵.٣ میلیون یورو، از خروج ۶ میلیون یورو ارز از کشور نیز جلوگیری می‌شود