• امروز : دوشنبه - ۳۱ اردیبهشت - ۱۴۰۳

توسکانیوز.رییس قوه قضاییه. تخلف ها.

۱۶شهریور
لازم است در برخی قوانین به نفع زنان و خانواده بازنگری شود / چرا جلوی برخی تخلف‌ها گرفته نمی‌شود؟
رئیس قوه قضاییه:

لازم است در برخی قوانین به نفع زنان و خانواده بازنگری شود / چرا جلوی برخی تخلف‌ها گرفته نمی‌شود؟

رئیس قوه قضاییه گفت: همه باید حامی حقوق و حافظ کرامت زنان باشند. لازم است در برخی رویکردها، رفتار‌ها و قوانین به نفع زنان و خانواده بازنگری و تغییر ایجاد شود