• امروز : دوشنبه - ۳ اردیبهشت - ۱۴۰۳

توسکانیوز.رشت.شهرداری .شورا.بودجه.

۲۸بهمن
تحقق بودجه شهرداری های مناطق رشت/ ایجاد فضای مکس در ورودی های رشت
رئیس شورای شهر رشت خبر داد؛

تحقق بودجه شهرداری های مناطق رشت/ ایجاد فضای مکس در ورودی های رشت

رئیس شورای شهر رشت گفت: به غیر از یک منطقه در دیگر مناطق شهرداری شاهد تحقق بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری رشت هستیم