• امروز : دوشنبه - ۳ اردیبهشت - ۱۴۰۳

توسکانیوز.انتخابات.مجلس .انزلی.هادی حق شناس.

۱۳اسفند
حق با مردم است
پیام تشکر و قدردانی دکتر حق شناس از مردم برای حضور در انتخابات:

حق با مردم است

به گزارش توسکانیوز/پیام تشکر و قدردانی دکتر حق شناس از مردم برای حضور در انتخابات به شرح زیر است