پنج شنبه, ۶ آذر , ۱۳۹۹
توسکانیوز ، احضار به دادسرا، مدیر مسول، گیلان امروز. - آرشیو
مدیر مسئول  روزنامه گیلان امروز به دادسرا احضار شد ۲۳ شهریور ۱۳۹۹

مدیر مسئول روزنامه گیلان امروز به دادسرا احضار شد

صبح امروز محمد کاظم شکوهی مدیر مسئول روز نامه گیلان امروز با توجه بشکایت نیروی انتظامی گیلان بدادسرای رشت احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. ی