پنج شنبه, ۶ آذر , ۱۳۹۹
توسکانیوز، گیلان ، رودسر، چادرشب بافی. - آرشیو
وقتی چادرشب ثبت جهانی شده یعنی  قاسم آباد دیگر  یک روستا یا شهر و یک محدوده نیست،بلکه عضوی از یونسکو است ۲۸ شهریور ۱۳۹۹
فرماندار رودسر:

وقتی چادرشب ثبت جهانی شده یعنی قاسم آباد دیگر یک روستا یا شهر و یک محدوده نیست،بلکه عضوی از یونسکو است

فرماندار رودسر با بیان اینکه چادر شب یک صنعت دستی و هنری بومی است که بیشترین نقش را زنان در تولید آن ایفاء می کنند گفت: در این راستا دهها تعاونی و ۱۰۰ ها شغل می توان ایجاد کرد که منبع درآمد فوق العاده ای برای شهرستان بشمار می رود