یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰
توسکانیوز، گیلان، ورزش و جوانان گیلان، حکم انتصاب.
صدف نصیری بعنوان روابط عمومی هیات نجات غریق و غواصی شهرستان رشت منصوب گردید ۲۲ تیر ۱۴۰۰
طی حکمی از سوی اداره ورزش و جوانان و سرپرست هیات نجات غریق و غواصی شهرستان رشت؛

صدف نصیری بعنوان روابط عمومی هیات نجات غریق و غواصی شهرستان رشت منصوب گردید

حکم انتصاب.