یکشنبه, ۲۵ مهر , ۱۴۰۰
توسکانیوز، گیلان، نابغه ریاضی ، پیرزاد.درگذشت.
حسین پیرزاد نابغه ریاضی گیلانی درگذشت ۰۹ تیر ۱۴۰۰

حسین پیرزاد نابغه ریاضی گیلانی درگذشت

حسین پیرزاد نابغه گیلانی در رشته ریاضی در سن ۴۲ سالگی چشم از جهان فروبست