و اینک اندیشمندان
و اینک اندیشمندان
یادداشتی به قلم دکتر روح الله مدامی.

✍توسکانیوز_ دکتر روح الله مدامی ؛ به نظرم به زمانه ای رسیده ایم که سیاسیونی که ۴۰ سال سخن گفتند اکنون کمی بشنوند. وقت تحلیل اندیشمندان فرا رسیده است.
گرچه معتقدم اندیشمندان قصور کردند و باید از همان ابتدا تحلیل و روشنگری می کردند و ارائه راهکار می دادند اما فاصله گرفتند.
از اول انقلاب از هر سوی به جمهوری اسلامی ضربه وارد کردند. داخلی و خارجی و جنگ.
با این وصف شکافهای فکری و ایدئولوژی از همان ابتدا در ایران پر رنگ بود. و این به وحدت فکری در کلان امور صدمه وارد کرد.
اکنون زحمات زیادی هم کشیده شده است. ولی سیاسیون باید بدانند که جامعه فکری مسائل را تحلیل می کنند.
هم راهکار دارند و هم نقد و تحلیل دارند و هم متوجه مشکلات داخلی و خارجی هستند.
سیاسیون مسول و مستقر، منصفانه و مبتنی بر عقلانیت به نقد و نظر تحلیگران جامعه گوش فرا دهند تا هم افزایی شود و مصلحت نیست که فکر کنند فهم فقط در محوطه قدرت است بلکه فهم و درک عقلی از ابعاد مدنیت، نزد همه متفکران جاری است و باید رصد شود.
از سوی دیگر ( جامعه اندیشه ورز و متخصصین ) نیز مبتنی بر انصاف و امید و عقلانیت با نگاه به جایگاه استراتژیک ایران با صراحت نقد کارشناسانه و محققانه خود را ارائه نمایند.
طبعا این تبادل افکار منجر به تحول خواهد شد.
ایران بر بال اندیشمندان خود می تواند آینده خود را بسازد و طی کند. این منافاتی با ( اطلبو العلم ولو بالصین ) و منافاتی با تعامل بین المللی ندارد.

  • نویسنده : دکتر روح الله مدامی/ مدرس دانشگاه.
  • منبع خبر : توسکانیوز