وقتی چادرشب ثبت جهانی شده یعنی  قاسم آباد دیگر  یک روستا یا شهر و یک محدوده نیست،بلکه عضوی از یونسکو است
وقتی چادرشب ثبت جهانی شده یعنی  قاسم آباد دیگر  یک روستا یا شهر و یک محدوده نیست،بلکه عضوی از یونسکو است
فرماندار رودسر با بیان اینکه چادر شب یک صنعت دستی و هنری بومی است که بیشترین نقش را زنان در تولید آن ایفاء می کنند گفت: در این راستا دهها تعاونی و ۱۰۰ ها شغل می توان ایجاد کرد که منبع درآمد فوق العاده ای برای شهرستان بشمار می رود

به گزارش خبرنگار توسکا نیوز از رودسر؛حسین اسمعیل پور فرماندار رودسر در نشست تجلیل از تعاونی های برتر این شهرستان که در محل فرمانداری برگزار شدبه ویژگی متمایز رودسر نسبت به شهرهای استان و حتی کشور اشاره کرد و گفت :
شهرستان رودسر چهارمین نقطه از کشور است که اثری در آن ثبت جهانی شده است.
وی افزود:وقتی می گوییم چادر_شب ثبت جهانی شده بدان معناست که قاسم آباد دیگر به عنوان یک روستا یا شهر و یا یک محدوده نیست،بلکه عضوی از یونسکو معرفی می شود.

اسمعیل پور با بیان اینکه چادر شب یک صنعت دستی و هنری بومی است که بیشترین نقش را زنان در تولید آن ایفاء می کنند گفت:
در این راستا دهها تعاونی و ۱۰۰ ها شغل می توان ایجاد کرد که منبع درآمد فوق العاده ای برای شهرستان بشمار می رود

نماینده عالی دولت در شهرستان رودسر در ادامه با بیان این مطلب که به منظور تایید مستمر جهانی بودن چادر شب ما دوسال فرصت داریم به تعهداتمان عمل کنیم گفت:
به لحاظ تعهد بین المللی موظف هستیم شهرستان رودسر را به شکل تاریخی تعرفه و بسیاری از بافت های تاریخی و باستانی شهرستان را احیاء کنیم که اجرای پروژه آرام راه یکی از آن طرحهایی است که در حال اجرا می باشد.

اسمعیل پور چادر شب و صنایع دستی شهرستان را یک فرصت طلایی برای پیشرفت دانست و افزود:
باید تعاونی های مرتبط با این صنعت را در سطح شهرستان تقویت کنیم.

اسمعیل پور در ادامه بر ضرورت ایجاد شرکت تعاونی توسعه و عمران را در شهرستان ضروری دانست و گفت:
این شرکت فرصتی برای ایجاد اشتغال در شهرستان است و می تواند بستر مناسبی را برای توسعه پایدار و مشارکت مردم فراهم کند.

  • نویسنده : معصوم ملکی آزارکی