مربیان ورزشی، مدافعان بی ادعای سلامت روح و جسم شهروندان در بحران پاندمی کرونا 
مربیان ورزشی، مدافعان بی ادعای سلامت روح و جسم شهروندان در بحران پاندمی کرونا 
شاید نخستین ایستگاه های  سلامت درشروع روز پارک ها وبوستان های شهر هستند.

توسکانیوز / نوشین میربلوک _ مسئول روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی گیلان در گزارشی نوشت :

هرچند پاندمی کووید ۱۹ باعث تعطیلی باشگاه ها و بسیاری از اماکن ورزشی شد اما مربیان با فعالیت در پارک ها و همینطور باورزش و تشویق مردم به ورزش در دنیای مجازی، همچنان مبلغ سلامت و نشاط شهروندان هستند.

شاید نخستین ایستگاه های  سلامت درشروع روز پارک ها وبوستان های شهر هستند. پارکهایی که  مربیان ورزشی به همراه شهروندان از اقشار وسنین مختلف کنار هم ورزش میکنند.

هرچند پاندمی کووید ۱۹ باعث تعطیلی باشگاه ها و بسیاری از اماکن ورزشی شد اما مربیان با فعالیت در پارک ها و همینطور باورزش و تشویق مردم به ورزش در دنیای مجازی، همچنان مبلغ سلامت و نشاط شهروندان هستند.

ورزش در پارکها با رعایت فاصله ، حلقه های زنان ومردانی که روز خود را با ورزش و نسیم خنک صبح آغاز میکنند.

اکثرا معتقدند که باتوجه به اعمال برنامه ها و پروتکل های بهداشتی در این دوران ، و تعطیلی بسیاری از مراکز تفریحی، تجاری و رستوران ها والبته کاهش چشمگیر مهمانی ها و دورهمی ها دچار افسردگی شده اند و ورزش در پارک ها ، فضاهای سبز به همراه یه گروه و مربیان ورزشی درشادابی روح وجسم آنها بسیار موثر بوده است .

دراین خصوص نظر  چند تن ازشهروندان راجویاشدیم:

مریم .ت

زن خانه داری است که هرصبح به پارک میرود و ساعتی را به همراه یک گروه ده نفره ازبانوان ورزش میکند.

او ورزش صبحگاهی را جزئی از برنامه  روزانه وبسیار مفرح خود میداند.

مریم قبل از پاندمی کرونا هرگز ورزش نمیکرد و وقتی را به خودش اختصاص نمیداد اما بعد از مدتی باتوجه به طولانی شدن زمان قرنطینه و دوری ازجمع های خانوادگی ودوستان به پیشنهاد دوستانش به ورزش روی آورده و ورزش در پارک به همراه مربیان را عامل موثری در حفظ نشاط وسلامت خود دراین ایام میداند.

نغمه .ک

به همراه دخترش هرروز عصر برای ورزش به پارک میرود.

او معتقد است دراین ایام علاوه بر حفظ تناسب اندام و سلامت جسم ، توانسته با مشکل اضطراب و افسردگی ناشی از اخبار و بحران این پاندمی کنار بیاید بطوریکه بعنوان یک مادر و مرکز ثقل خانواده این نشاط و اعتماد به نفس را به اعضای خانواده نیز منتقل کرده و درمحل کار نیز بانیرو وروحیه مضاعفی هرروز حاضر میشود.

محمد . ب

به همراه یک گروه از دوستان بازنشسته خود ساعتی در پارک ورزش میکند و معتقد است، ورزش و حضور او درپارک به همراه دوستان باعث صمیمیت بیشتر آنها و وقت گذرانی سلامت به همراه نشاط و فعالیت جسمانی است که آثار آنرا در زندگی روزمره خود مشاهد ه میکند.

در کنارشهروندانی که در پارک ها و بوستان ها ورزش میکنند، مربیانی حضور دارند که همراه و همگام آنها ورزش میکنند.

این مربیان گاهی در دونوبت با گروه های مختلف ورزش میکنند و بادلسوزی و احساس مسئولیت درکنار شهروندانی هستند که  این ایام  در پارک ها ودر کنار مربیان خود احساس آرامش و شادابی میکنند.

م.ر

یکی از مربیانی است که هرروز در یکی از پارک های سطح شهر با شهروندان مشتاق ورزش میکند، او معتقد است ورزش بهترین راه حفظ سلامت روح وجسم در دروانی ست که پاندمی کرونا اثر نامطلوبی بر زندگی مردم گذاشته است و بسیاری از هم وطنان بیشتر از جسم، روح آنها خسته وبیماراست.

وی، رضایت ولبخند مردم درهنگام ورزش راباارزش ترین دستمزد میداند و معتقد است دعا و حال خوب این عزیزان انرژی بینظیری به همراه دارد.

البته نه تنها مربیان پارک بلکه در این دوران همه مربیان ورزش به نوعی مدافع سلامت روح وجسم شهروندان هستند.

باحس مسئولیت و تلاش باورزش علاوه بر تقویت جسم دراتقا روحیه و کاهش افسردگی و خمودگی بحران پاندمی کرونا نقش غیر قابل انکاری دارند.

 

  • منبع خبر : توسکانیوز