مدیر مسئول  روزنامه گیلان امروز به دادسرا احضار شد
مدیر مسئول  روزنامه گیلان امروز به دادسرا احضار شد
صبح امروز محمد کاظم شکوهی مدیر مسئول روز نامه گیلان امروز با توجه بشکایت نیروی انتظامی گیلان بدادسرای رشت احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. ی

 

توسکانیوز_ صبح امروز محمد کاظم شکوهی مدیر مسئول روز نامه گیلان امروز با توجه بشکایت نیروی انتظامی گیلان بدادسرای رشت جلب و مورد بازجویی قرار گرفت.
یاد اور می شود روزنامه گیلان امروز در تاریخ هشتم مردادماه گزارشی از مشکلات و سر گردانی مردم در مرکز شماره گذاری اتومبیل رشت منعکس نمود که در پی ان جوابیه شدید و الحنی از سوی ناحیه انتظامی گیلان به این مطلب داده شدکه عینا پاسخ نیروی انتظامی در روزنامه درج گردید.

علیرغم انعکاس پاسخ نیروی انتظامی از گیلان امروز شکایت کرد. لکن در تماسهای بعدی نیروی انتظامی بر تعاملات مستمر گیلان امروز صحه گذاشت و‌ظاهرا قول داد شکایت را پس بگیرد معذالک شکایت خود را پیگیری که امروز منجر به جلب مدیر مسئول گیلان امروز شد.

یاد اور می شود محور گزارش منتشره روزنامه تراکم جمعیت و کمبود امکانات و سر گردانی مردم در مرکز شماره گذاری بود که همین مسئله عکس العمل نیروی انتظامی را بر انگیخت
مدیر مسئول گیلان امروز در مسیردادسرای رشت به خبرنگار ما اعلام کرد:
انتظار این بود که نیروی انتظامی بجای شکایت, مشکلات مطرح شده را پیگیری میکرد.

  • نویسنده : وحیده اسماعیلی
  • منبع خبر : توسکانیوز