مجموعه گردشگری سقالکسار شهرستان رشت تعطیل شد
مجموعه گردشگری سقالکسار شهرستان رشت تعطیل شد

با هماهنگی و دستور ستاد مبارزه با کرونای استان گیلان مجموعه گردشگری سقالکسار شهرستان رشت از تاریخ ششم شهریور ماه تعطیل اعلام شد

با هماهنگی و دستور ستاد مبارزه با کرونای استان گیلان مجموعه گردشگری سقالکسار شهرستان رشت از تاریخ ششم شهریور ماه تعطیل اعلام شد

  • منبع خبر : توسکانیوز