فرماندار رشت: برای حل مشکلات با مردم رو راست و درکنار آنها باشیم
فرماندار رشت: برای حل مشکلات با مردم رو راست و درکنار آنها باشیم
فرماندار رشت با اشاره به لزوم تصمیم گیری صحیح در سایه تعامل و همفکری، تاکید کرد: باید در مسائل و مشکلات با مردم روراست و صادق باشیم و در کنار آنان برای حل مشکلات تلاش کنیم
توسکانیوز_ به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان رشت؛ مهندس علی فتح اللهی در نشست با فرماندهی و مسئولین دوایر مختلف انتظامی شهرستان رشت با بیان اینکه نعمت سلامت و امنیت دو نعمت پنهان از هزار نعمتی است که خداوند به ما عنایت فرموده، افزود: ویروس کرونا به همه نشان داد که سلامتی چه نعمت بزرگ و ارزشمندی است که بسیاری از ما از آن غافل بودیم و همین ویروس توانست چه خسارات سنگین و اختلالات اجتماعی و اقتصادی در دنیا ایجاد نماید.
وی ادامه داد: امنیت نیز همچون سلامت، نعمتی بسیار ارزشمند است که در صورت فقدان آن، پیشبرد هیچ یک از امورات اجتماعی و اقتصادی امکان پذیر نخواهد بود.
رئیس شورای تامین شهرستان رشت با تاکید اینکه احساس امنیت از خود امنیت بسیار مهمتر است، تصریح کرد: اگر احساس امنیت در جامعه خدشه دار شود موجب ایجاد احساس نگرانی در مردم خواهد شد.
فرماندار شهرستان رشت نیروی انتظامی را عامل دلگرمی عموم مردم و نگرانی افراد مجرم دانست و اظهار داشت: در فضای تعامل، همکاری و  همفکری است   تفکر و تصمیم خوب در راستای حل مشکلات مردم شکل می گیرد.
مهندس فتح اللهی در ادامه تاکید کرد: باید با مردم روراست باشیم و جایی که مشکل وجود دارد در کنار مردم باشیم و با همفکری و تصمیم گیری صحیح، اعتماد عمومی را در مردم تقویت نماییم
  • منبع خبر : توسکانیوز