فرار قاتل الهام سرلاتی / همسر و همدست قاتل بازداشت شد
فرار قاتل الهام سرلاتی / همسر و همدست قاتل بازداشت شد
پلیس تنکابن با همکاری نیروی انتظامی گیلان توانست مظنونین اصلی قتل الهام سرلاتی کارمند تامین اجتماعی گیلان را در تحقیقات و تلاش زیاد شناسایی و یکی از آنان را در این رابطه دستگیر کند.

 

توسکانیوز_ به نقل از منابع غیر رسمی، پلیس تنکابن با همکاری نیروی انتظامی گیلان توانست مظنونین اصلی قتل الهام سرلاتی کارمند تامین اجتماعی گیلان را در تحقیقات و تلاش زیاد شناسایی و یکی از آنان را در این رابطه دستگیر کند.

ماموران پلیس با ردیابی شماره پلاک خودرویی که به آن مظنون بودند توانستند صاحب خودرو را شناسایی کنند.اما فرد مورد نظر در حال حاضر متواری است و همسر آن مرد که گمان می رود با او در قتل الهام سرلاتی همدست بوده است، بازداشت شده است و ردیابی برای دستگیری متهم اصلی پرونده هم چنان ادامه دارد.

  • منبع خبر : توسکانیوز