عوامل موثر بر کارآمدی شوراها
عوامل موثر بر کارآمدی شوراها
✍به قلم نقی هدایتی

✍توسکانیوز/ نقی هدایتی/ انتخابات دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا در پیش است . تلاش کرده ام دیدگاه هایم را در رابطه عملکرد شورای رشت منتشر کنم و به شهروندان تاکید نمایم این انتخابات تا چه حد در رشد و توسعه و آبادانی شهر و آسایش و امنیت شهروندان تاثیر دارد.
مطلوبیت و کارآمدی نهاد شورا موضوع مهمی است که باید به ان توجه کرد. به نظر می رسد چند دسته از عوامل و متغیر وجود دارند که تعیین کننده میزان توفیق و اثر بخشی کار شورا خواهند بود، به این عوامل در چند یادداشت کوتاه اشاره خواهم کرد

عوامل بیرونی موثر بر عملکرد شوراها :

۱- جایگاه وکارکرد شورا در نظام مدیریتی کشور
۲- شفافيت، صلابت و موثر بودن قوانین و مقررات مربوط به شوراها
۳- نوع ساختار و ویژگی های فرهنگی، سیاسی تاریخی اجتماعی و اقتصادی جامعه
۴- کمیت و کیفیت امکانات، توانمندی ها و آمادگی ها و ظرفیت های طبیعی، محیطی، اقتصادی و اجتماعی در شهر
۵- میزان توسعه یافتگی فکری، ذهنی، فرهنگی و اجتماعی جامعه و سطح آگاهی های عمومی شهروندان و مطالبه گری و پرسشگری آنها
۶- کیفیت عملکرد رسانه ها در ارتباط با شورا
۷- وضعیت سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی در جامعه……
‌‌‌‌‌ ادامه دارد

  • نویسنده : نقی هدایتی
  • منبع خبر : توسکانیوز