شعارهای غیرواقعی و انتخابات شورا!
شعارهای غیرواقعی و انتخابات شورا!
✍به قلم نقی هدایتی

✍توسکانیوز/ نقی هدایتی/ششمین دوره انتخابات شوراها در پیش است و افراد ، گروه های مختلف سیاسی و نهادهای تخصصی خود را برای حضور در انتخابات آماده می کنند و لیست هایی از داوطلبان کاندیدای شورا ، در شبکه های اجتماعی منتشر گردیده است . در عرصه تبلیغات انتخابات مسایل درست و نادرست زیادی مطرح می شود که باید مراقب بود عده ای حرفه ای، بخواهند با عوام فریبی و طرح مسایل نادرست ، بر اراده و ارای مردم تاثیر بگذارند و کرسی های شورا را از آن خود نمایند . با عنایت به اهمیت تبلیغات کاذب در جهت دهی آرای مردم در انتخابات، لازم می دانم به موارد زیر اشاره ای داشته باشم.
۱- ضعف اطلاعات شهروندان از وظایف ، عملکرد و برنامه های مدیریت شهری بهترين محمل رشد تبلیغات کاذب است و شرايط مناسبی را برای وارونه سازی حقایق و فريب مردم فراهم
می کند.
۲- در تبلیغات کاذب و شعاری برنامه ای برای اداره شهر ارایه نمی شود و تنها با طرح شعارهای دهن پر كن و وعده های غیر قابل تحقق، اتهام زنی به منتقدان و احاله مردم به آینده ای نزدیک تلاش می کنند که مطالبات شهروندان را مدیریت کنند .
۳- یکی از روش های متداول و مورد استفاده کانون های تبلیغاتی ذی نفع ، بازی با احساسات مردم است . آنان با بیان برخی از واقعیت ها ، همراه نشان دادن خود با مردم و گوش دادن به درد دل های شهروندان ، فرصت داوری و تجزیه و تحليل را از آنان سلب و برای خود موقعیت مردمی، خلق می کنند . فکر می کنم شعارهای احیای زرجوب و گوهر رود و تالاب عینک و … برای مردم آشنا باشد!.
۴- ستايش گری و مداحی و مجيز گویی یکی دیگر از مهم ترین شیوه های مورد استفاده کانون های تبلیغاتی است . آنان برای جلب رضایت گروه ها ، عناصر و شخصیت های تاثیر گذار شهر ، به ستایش و مداحی روی می آورند و مجیز گویی را اهرمی برای کسب حمایت و پیشبرد اهداف خود ، به کار می گیرند .
۵- در تبلیغات کاذب ، از افرادی كه دارای شخصيت وابسته هستند و از خود چيزی ندارند و كارشان جز تبعيت بی چون و چرا چيز ديگري نيست، استفاده می شود . آنان از طریق پیش نهاد پست و شغل، وعده حمایت اجتماعی و اقتصادی ، برجسته کردن صفات نداشته افراد منتسب به خود و … ، راه های رسیدن به هدف خود را هموار و تثبیت می نمایند .
۶- فضای غبار آلود ، محيط رشد مناسبی براي تداوم فعالیت های نادرست و کاذب است. در زمان تبلیغات ، هر قدر فضای اجتماعی و سیاسی شفاف باشد ، امکان رشد فعالیت های غیرواقعی ، شعاری و هیجانی کاهش می یابد ؛ بنابراین، در ایام انتخابات شورا، فضای اجتماعی بشدت غبارآلود می شود و تشخیص امر درست از نادرست سخت می شود و کانون های تبلیغی دی نفع ، به نحو موثری از این فضا استفاده می کنند .
بدون شك توسعه پايدار و مانا در شرايطی غیر طبیعی ايجاد نمی شود . در فضایی كه دغدغه ترور شخصيت ، فريب مردم ، تدليس حق ، دشمن انگاری دوستان و دلسوزان ، بی توجهی به راهكارهاي مناسب علمی ، بی تفاوتی اجتماعی و … وجود دارد و حتی آدم های آبرومند و صاحب برنامه و اندیشه از ورود صادقانه برای حل مسایل متعدد شهری طفره می روند نمی توان براي دستيابی به توسعه شهری اميدوار بود . آگاهی و هوشیاری شهروندان از حقوق خود ، پاسخ خواهی ، نقد منصفانه و منطقی، شفاف سازی اندیشه و برنامه های داوطلبان عضویت در شوراها و … پادزهر مهمی برای محدودسازی اهداف اشخاص و گروه هایی که به دنبال اهداف دیگری در شورا هستند ، محسوب می شود .
وظیفه و مسئولیت های اجتماعی و شهروندی ایجاب می کند همه شهروندان علی الخصوص نخبگان ، تشکل های اجتماعی، مسئولان، شخصیت ها و نهادهای نظارتی نسبت به آن چه که ممکن است در انتخابات شوراها به وقوع بپیوندد، با برنامه ریزی و توسعه فعالیت های میدانی نظارت و … جلوگیری نمایند .

  • نویسنده : نقی هدایتی
  • منبع خبر : توسکانیوز