رویکرد خانه کارگر در آموزش های کوتاه مدت و دانشگاهی، نقش موثری در افزایش بهره وری در تولید و عدالت دارد.
رویکرد خانه کارگر در آموزش های کوتاه مدت و دانشگاهی، نقش موثری در افزایش بهره وری در تولید و عدالت دارد.
دبیر اجرائی خانه کارگر به اتفاق اعضای شورای آموزشهای رایگان و مرکز علمی-کاربردی خانه کارگر مازندران با معاونت عمرانی استانداری مازندران دیدار و گفتگو نمودند

توسکانیوز_ دبیر اجرائی خانه کارگر به اتفاق اعضای شورای آموزشهای رایگان و مرکز علمی-کاربردی خانه کارگر مازندران با معاونت عمرانی استانداری مازندران دیدار و گفتگو نمودند.

در این دیدار رازجویان معاونت عمرانی استانداری مازندران گفت: جامعه کارگری بظاهر کوچک به نظر میرسد، ولی باید گفت کارگران و نیروی کار کارآمد کشور بزرگترین، متعهدترین، باوفاترین، دلسوزترین حلقه های اتصال زندگی و همه مجامع اقتصادى، خدماتی، تولیدی و حلقه مهم اتصال اقتصاد، شکوفائی تولید و همه حرکت های مجامع بشری برای حیات انسانهاست.

معاونت عمرانی استانداری مازندران در ادامه گفت: رویکرد خانه کارگر در سطح کشور با مدیریت تشکیلات مرکزی این نهاد در امور آموزشهای پاره وقت، کوتاه مدت و دانشگاهی نقش موثری در ارتقاء دانش نیروی کار، فرهنگ کار و افزایش بهره وری و تحقق عدالت اجتماعی، فردی و شغلی داشته و استانداری مازندران از این روش حمایت کرده و خواهد کرد.

وی در پایان گفت: ضمن قدردانی از زحمات تشکیلات کارگری و نقش دبیر اجرائی در استمرار این راه گفت: استانداری مازندران، شهرداریها، دهداران و نهادهای مرتبط از قبیل شوراهای شهر و روستا و شوراهای اسلامی کار کارگری آمادگی کامل در تحقق ارتباط با تشکیلات کارگری داشته و همکاری و استقبال خواهد نمود.

در ابتدا این جلسه دریابیگی دبیر اجرائی خانه کارگر استان گزارشی از عملکرد این نهاد را به سمع و حضور ایشان رساندند و مسئولین آموزش کوتاه مدت و دانشگاه علمی-کاربردی در رابطه با آموزش نیروی کار گفتند: خانه کارگر مازندران افتخار دارد بیش از ۵۰هزار نفر آموزش کوتاه مدت رایگان در ۵۰ رشته فراهم نموده و بیش از ۵ هزار نفر در مقاطع کاردانی و کارشناسی در بیش از ۱۵ رشته آموزشی فارغ التحصيل کرده اند.

  • منبع خبر : توسکانیوز