دیدار مهندس کوچکی نژاد با اعضای هیات مدیره و بازرس کانون شوراهای اسلامی کار گیلان
دیدار مهندس کوچکی نژاد با اعضای هیات مدیره و بازرس کانون شوراهای اسلامی کار گیلان
دردیدار نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اعضای هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان گیلان برخی ازمشکلات جامعه کارگری مورد پیگیری قرار گرفت

 

توسکانیوز_ غلامرضا خوالگر رییس هیات مدیره کانون  شوراهای اسلامی کار استان در این مراسم با اعلام این که هنوز وضعیت کارگران شرکت خدماتی نامطلوب و با توجه به قول هایی که داده شد که این نیروها از خدماتی به قرارداد معین تبدیل شوند اما هنوز با گذشت چندین سال  این اقدام جایی نرسیده  است ، این در حالیست که اکثر این افراد دارای مدر ک کاردانی و کارشناسی هستند
وی با بیان این مطلب خواستار پیگیری مجدانه نمایندگان مجلس در این خصوص شد
وی هم چنین اظهار داشت؛ قرار بود نیروهای خدماتی به قرارداد معین وقراردادهای معین به دائم تبدیل گردند لیکن برخی از دستگاهای دولتی نیروهای قرارداد معین را به پیمانی تبدیل کردند و متا سفانه با این حرکت حقوق این نیروها یک تا ۲میلیون تومان کاهش پیدا کرده وهم چنین کارگرانی که یک سال به بازنشستگی آنها باقی بود کاملا متضرر شده اندوبه جای این که با این تورم شدید اقتصادی در سال جدید افزایش حقوق داشته باشند کاهش حقوق داشتند
وی در ادامه این امر را نشان از بی تدبیری برخی از مسولان تصمیم گیر عنوان کرد و درخواست پیگیری و راه حل برای این معضل بزرگ را شدند   در خاتمه اعضای هیات مدیره وبازرس کانون مطالبی در باره مشکلات کارگری بیان کرده که در ادامه ان نماینده محترم شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی قول پیگیری مطالب بیان شده را دادند.

  • منبع خبر : توسکانیوز