دکتر برهانی پزشک متخصص رشتی بر اثر کرونا درگذشت
دکتر برهانی پزشک متخصص رشتی بر اثر کرونا درگذشت
دکترمحمدبرهانی متخصص ارتوپد بر اثر کرونا درگذشت

توسکانیوز/ علیرضا بخشی/ روح بلند دکترمحمدبرهانی متخصص ارتوپدی که سالها ایتالیا حضورداشتند و چندسالی به رشت وبه شهرخودش برگشت صبح دیروز بعلت بیماری کرونا دار فانی را وداع گفت
کسانی که بادکتر آشنایی داشتند این پزشک حاذق رو خوب میشناسند کسی که برای مال دنیا ارزشی قائل نبود و اکثر بیماران دکتربرهانی به عشق دکتر در مورد سلامت و وسواس در درمانشان واقف هستند کسی که عاشقانه برای مردم با ذوق و محبت دلسوزانه خدمت میکرد و در گرفتن حق ویزیت صندوقی در گوشه ایی قرار داده بودند که هرکسی هرچقدر دوست دارد میتواند پرداخت نماید و گاها بنده شاهد بودم کسانی بعلت فقر مالی فقط کارت خالی میکشیدند و میرفتند ولی دکتر به روی خود هیچ وقت نمیاورد .
در مورد دکتر برهانی میتوان کتابی قطور نگاشت کسی که در ارتوپدی ورزشی درمیلان ایتالیا اکثر ورزشکاران بنام دکتربرهانی میشناسند و مدتی در فدراسیون پزشکی ایران با دکتر نوروزی دوست و همراه قدیمی خود همراه بود … از این پزشک خاکی و مهربان خیلی حرفها میتوان نوشت و خیلی افسوس به دل خواهد ماند … که مردم رشت اکثرأ با چنین پزشک حاذقی آشنایی نداشتند .
ای کاش قدر بزرگان و مفاخرخودمان را بدانیم و هزاران افسوس از غربت های خودمان و عزیزانمان.
برای شادی روح این پزشک متعهد و با معرفت دکترمحمدبرهانی لطفأ فاتحه ایی قرائت فرمائید.

  • منبع خبر : توسکانیوز