حسن محمد یاری توانست با کسب۳۰۸۲۷ رای محمود شکری را از دور رقابت خارج کند
حسن محمد یاری توانست با کسب۳۰۸۲۷ رای محمود شکری را از دور رقابت خارج کند
حسن محمد یاری برادر بهمن محمد یاری توانست با کسب۳۰۸۲۷ رای محمود شکری را از دور رقابت خارج کند و بعنوان نماینده مردم تالش،ماسال،رضوانشهر انتخاب شود

نتایج نهایی و قطعی انتخابات درحوزه تالش  اعلام شد حسن محمد یاری برادر بهمن محمد یاری توانست با کسب۳۰۸۲۷ رای محمود شکری را از دور رقابت خارج کند و بعنوان نماینده مردم تالش،ماسال،رضوانشهر انتخاب شود

شایان ذکر است که محمود شکری با ۲۵۸۸۶ رای در مقام دوم و علی فتح اللهی میانکوه با ۲۵۰۷۱ رای سوم شد. محمدرضا سلامی ریک نیز با ۲۲۹۸۹ رای در جاگاه چهارم قرار گرفت.

 

  • منبع خبر : توسکانیوز