تلاش مضاعف برای تحقق بودجه شهرداری در سال جاری
تلاش مضاعف برای تحقق بودجه شهرداری در سال جاری
سرپرست شهرداری رشت در نشست با مدیران حوزه های مالی و درآمدی شهرداری رشت: تاکید بر تلاش مضاعف برای تحقق بودجه شهرداری در سال جاری

توسکانیوز_ به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، مهندس عطایی سرپرست شهرداری رشت در نشستی که در مدیریت تشخیص و وصول درآمدهای شهرداری رشت با حضور مدیران حوزه های مالی و درآمدی شهرداری مرکز و مناطق برگزار شد به ضرورت شناسایی راهکارهایی برای افزایش درآمد و منابع جدید مالی تاکید کرد.
مهندس عطایی در این جلسه با قدردانی از حوزه مدیریت تشخیص وصول و درآمدهای شهرداری رشت اظهار کرد: با توجه به نظام هماهنگ پرداخت حقوق پرسنل، هنوز به ثبات درآمدی نرسیدیم و درآمد شهرداری حالت شکننده دارد.
وی به ضرورت شناسایی و جذب منابع جدید درآمدی تاکید کرد و افزود: برگزاری جلسات هفتگی و مستمر بابت وصول مطالبات در برنامه کاری قرار گیرد.
سرپرست شهرداری رشت ممیزی املاک را جزو کارهای اساسی حوزه درآمدی شهرداری عنوان کرد و افززود: باید در ممیزی املاک نگاه کارشناسی و شهرسازی مورد توجه قرار گیرد.
مهندس عطایی خواستار تشکیل کمیته درآمدی نوین شد و مطرح کرد: روش های کسب درآمد و وصول باید بر مبنای عدالت پایه ریزی گردد.
سرپرست شهرداری رشت تاکید کرد: باید با تلاش مضاعف در راستای تحقق بودجه شهرداری در سال جاری عمل کنیم و برای تحقق بودجه باید از ظرفیت تبصره ۵ به خوبی استفاده کنیم.
وی با اشاره به مطالبات شهرداری رشت از سایر دستگاه های اجرایی بیان کرد: شهرداری باید با اقتدار از حقوق خود مطالبه گری کند.
مهندس عطایی در ادامه خواستار رسیدگی مطلوب از سوی سازمان همیاری و شهرداری های گیلان جهت وصول مطالبات از تبصره ۵ شد.
علیرضا حسنی مدیر حوزه شهردار و امور شورای اسلامی شهر نیز به ضرورت ایجاد اهرم های انگیزشی به شهروندان برای پرداحت به موقع عوارض نوسازی تاکید کرد.
وی تصریح کرد: در گذشته شهرداری با ایجاد اهرم های انگیزشی نظیر اهدای هدایا به خوش حسابان اقدام کرده و می توان با استفاده از چنین روش هایی مردم را به پرداحت به موقع عوارض تشویق کنیم.
گفتنی است این جلسه با حضور مدیران حوزه های درآمد و مالی شهرداری مرکز و مناطق پنج گانه شهرداری برگزار شد و راهکارهای افزایش درآمد،وصول مطالبات و تحقق بودجه شهرداری مورد بررسی قرار گرفت

  • منبع خبر : توسکانیوز