به خواب زدگان تب زده بگویید،  خبرنگار به عشق مردمش قلم می زند
به خواب زدگان تب زده بگویید،  خبرنگار به عشق مردمش قلم می زند
✍یادداشتی به قلم رقیه رحمتی

✍توسکا نیوز_ رقیه رحمتی ؛ وقتی به شوق اینکه به مردمان خونگرم وطن دلگرمی ببخشی ودر راستای خدمت از جان بگذری تا ریشه ی صداقت را به شفاف سازی آبیاری کنی، دلت گرم میشودبه لقمه نانی که حلال است هر چند اندک. وبرای ساختن اجتماعی سالم همه ی توانت را بکار میگیری، و به او که نامش مسؤل است کمک میکنی درست تر خدمت به خلق ا.. کند، و او را به رشد مقام و موقعیت میرسانی. کاش ای خبرنگار دلسوز او قدر خدمتت را بداند ودر حق مردم اجهاف نکند، و از جایگاهش سوءاستفاده نکند، و تو خوشحال میشوی.
روز خبرنگار،
در طول سال روزمرگی ات دغدغه ی اخباری است که ثبت میکنی بی منت و مُزد.
و اما روزی که با دلهره منتظری بلکه کسی به گفتن «خدا قوتی» مشقت فعل را از تن و روحت بردارد وجویای حالت شود یا دمی کنارت بنشیند و بار سنگین مسؤلیتت را با قدر دانی اش بر تو آسان کند.. وعده ای از مسؤلین که انگار زحمتت را وظیفه ات می انگارند و عده ای دیگر به صرف طعامی مسئله «روزت» را ختم به خیر می کنند ویا…
دور ازاینکه پای حرفت بنشینند ویا ایده هایت را بشنوند ودر یک تایم مشخص فقط می خواهند فرمالیته از لحظه هایت عبور کنند. کرونا که چیزی نیست
کرونا دیگر اثر ندارد
واین درد بی تفاوتی است که لا علاج است.
کاش لحظه های تنهاییت را کمی لمس میکردند که با چشمانی نگران برای مردم و خاکت وبا بغضی شبیه سیب کال در گلو به افق می نگری و مدد میخواهی که خداوند بر اراده ات بیفزاید وباز گامی به سوی رشد و نکویی برداری
خبرنگار عزیز ،  تو دلسرد نشو
امید چشمان مردم سرزمینت به قلم معرفت توست.
خدا پناهت باشد..
روزت هزاران بار مبارک

  • نویسنده : رقیه رحمتی
  • منبع خبر : توسکانیوز