بازدید از تجهیزات و طرح های در دست اجرای شرکت راه چاران منطقه آزاد انزلی
بازدید از تجهیزات و طرح های در دست اجرای شرکت راه چاران منطقه آزاد انزلی
عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی و مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گیلان و مشاور عالی مدیرکل از تجهیزات و طرح های در دست اجرای شرکت راه چاران منطقه آزاد انزلی بازدید بعمل آوردند 

توسکا نیوز _  مهندس  ربانی، عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی، عباس علیزاده، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان و  مهندس یوسفی مشاور عالی مدیرکل  از انبارهای دپوی کالای شرکت راه چاران منطقه آزاد انزلی بازدید کردند  و در خصوص طرح های در دست اجرا به تبادل نظر و گفتگو پرداختند.

 

  • منبع خبر : توسکانیوز