بازار پارچه فروشان رشت طعمه حریق شد
بازار پارچه فروشان رشت طعمه حریق شد
بازار پارچه فروشان رشت طعمه حریق شد

به گزارش خبرنگار توسکانیوز از رشت امروز صبح بازار پارچه فروشان  واقع در خیابان صیقلان به شهرداری رشت طعمه حریق شد

  • منبع خبر : توسکانیوز