انتخاب  اصلح در روز سرنوشت ساز شورای شهر رشت
انتخاب  اصلح در روز سرنوشت ساز شورای شهر رشت
✍یادداشتی به قلم علیرضا بخشی نژاد

✍توسکا نیوز علیرضا بخشی نژاد؛ به روزهای حساس انتخاب هیئت رئیسه سال چهارم و بعبارتی جمع بندی دوره چهارساله این دوره از شورای شهر رسیدیم . دوره ایی پراز فراز و نشیب و نوسان مثبت و منفی ودوره ایی که میتواند برای اولین بار سدشکن به سبب بهره گیری از ابزارقدرتمند عمرانی کشوری بنام خاتم الانبیاء در کلانشهر رشت کارنامه موفق به جا بگذارد. هر چند در روزهای گذشته درگیریهای سلیقه ایی در بین اعضای شورا و شهردار رشت به وجود آمد موردی که شاید برای تمامی شهرها بوجود می آید و چنین اختلافاتی بدیعی و قابل لمس میباشدو چه بسا برای پیشرفت و تعاملات بعدی موثرهم باشد ولیکن با تعامل دو طرف وریش سفیدان ختم به خیر شد… و با تمام این حوادث تمامی اعضای محترم و شهردار در این بازه یکساله آخر خدمت رسانی، باید باتمام توان در کنار هم قرار گیرند تا شاهد جهش و پیشرفت قابل محسوس در این بازه به یادگار بماند و تمام کدورتهای به وجودآمده به همکاری و همراهی منجر شود…
چیزی که در مدیریت شهری، یکی از موضوعات کلیدی در ارتباط با نحوه اداره شهرها است و همراهی دو عنصر شورا و شهرداری با بهره گیری از این همراهی و همدلی میتواند تجربیات موفق و اثرگذار برای شهررشت که نشانگر فرهنگ  غنی مردمان این بلاد فرهنگ پرور وشهراولین هاست برای خدمت مورد وثوق قرار بگیرد و اینکه خدمت به چنین شهر و مردمانی با چنین پیشینه بزرگی یک توفیق زود گذر میباشدو خدمت به این مردمان باید به چشم عظمت و بزرگی و به اوج رساندن این سرزمین برای اعضاء محترم قرار بگیرد به جهت تعامل و همدلی و همراهی با مدل های موفق شورایی هرچند با تضاد فکری گوناگون اما برخوردار از تعریف نتیجه گیری موفق باید به نتیجه گیری نهایی برسد، چیزی که در سال گذشته با وجود ریاست پیشکسوت با تجربه با سالها سابقه مدیریت شهری بر کرسی ریاست شورای شهر رشت قرار گرفت و توانست با شناخت ویژگی ها و چارچوب نهادی و قانونی به خیلی از تنشها فایق آید و این مدیریت با ریش سپیدی مشخصه دوره یکساله شورا گردید و خیلی از موفقیتهای چند دهه رشت در همین مدت شکل گرفت و باید در سال آخر به نتیجه کامل برسد .
هرچند مدل مدیریت شهری در مملکت مدل شورا – مدیر شهر، (اعضاء شورا و شهردار) مدل مدیریت شهری تقریبا ناموفق بوده است. چون مدیریت شهری که با عدم تفکیک درست برای هدایت واحدشهری به جهت مدیریت تخصصی، ومحدود بودن وظایف نهادهای مدیریت شهری و کمک کردن دو نهاد برای پیشبرد اهداف، و نام بردن دو نهاد برای تمام شدن پیشرفتها بنام خود مدل اداره امور شهر در تمام شهرهای کشور بوده ، در این بین ضعف مکانیسم های نظارت و تعادل بخشی در تنظیم رابطه شورا و شهردار، عدم شکل گیری ارتباطات همکاریهای فی مابین و توانمندسازی بین مجموعه اعضای شوراهای شهر با شهردار و نحوه بکارگیری نیروهای شهری و تعامل با اعضای شورای شهر و درگیریهای دو سویه به جهت ابزار گذاری و گرفتن امتیاز نفرات مدیریتی بین دو طرف به سبب پیشبرد کارهای اعضاء( ناظر و مجری) نقاط ضعفی زیاد در این اداره کرد بوجود می آید که با تعامل و همراهی میتواند به حداقل برسد و این از ابزارهای ریاست شورا به جهت همراه کردن شهردار با اعضای شوراست هر چند در سال آخر شورا قرار داریم و اکنون فقط باید به فکر گرفتن محصول از مزرعه ایی باشیم که سه سال در معرض دیدگان عموم مردم قرار گرفت و باید به ثمر برسد و تنها با همراهی یازده عضو در کنار شهردار به جهت این بهره برداری به بار خواهد نشست یادمان باشد تعامل باید دوطرفه باشد و فقط خدمت به مردم و این دیارپراز پیشینه فرهنگی بوجود بیاید …
روز سرنوشت این شورا نزدیک است و تنها با انتخاب درست تاریخ رشت به قضاوت خواهد نشست و به فرزندانش افتخار خواهد کرد یا نه …به امید ثمردهی این مزرعه که محصولش را به همراه رشتوندان در سال آخر شورا تا روز سرنوشت به نظاره خواهیم نشست.

 

  • نویسنده : علیرضا بخشی نژاد، فعال سیاسی.