امنیت شغلی حلقه مفقوده کارگران/ بخش دوم
امنیت شغلی حلقه مفقوده کارگران/ بخش دوم
✍به قلم حسن رجیون

✍توسکانیوز/ حسن رجیون/قرارداد کار می تواند موضوع قابل توجهی برای کارگران باشد اینکه کارگر به آینده کاری خود امید بیشتری داشته باشد بطور قطع به بقین در رفتار و عملکرد او موثر است اگر در یک کارگاه آینده نگری وجود داشته باشد و به دوره بلند مدت بیاندیشد سعی در ارائه محصولاتی با رقابت بالا را دارد اگر این امر در دستور کار نباشد خواه نخواهی انحصار طلبی به پایان میرسد در چنین شرایطی پایداری تولید و ادامه حیات کارگاه خود بخود مهم تلقی میگردد و اینگونه امنیت تولید محقق میگردد حالا نمی خواهم به موارد دیگر اشاره کنم همانند نوسازی مدار تولید و عوامل تولید و طراحی مدلی نوین و مدلهای مختلف که آن هم بنوعی موثر است ولی همه اینها با دست توانای کارگر انجام شدنی است و هر چه کارگران با امید بیشتری به کار اشتغال داشته باشند به تبع آن خود را برای پویایی و شکوفایی صنعت و تولید و حتی خدمات آماده مینماید این گونه بنظر میرسد حضور با تداوم کارگر در یک مدت طولانی و کسب تجربیات و استفاده از آموزش که البته بنوعی هزینه آن را کارفرما می پردازد باید در استفاده بهینه آن نیز مصر باشد بنابراین امنیت شغلی کارگران و استفاده از قراردادهای بلند مدت در این بازدهی خیلی موثر است ضمن اینکه در قانون کار تصریح شده است ولی در شرایط حاضر این امنیت حلقه مفقوده شده است توسل به قراردادهای کوتاه مدت بعضاً یکماهه آسیب های زیادی به آن مجموعه وارد مینماید من نمی گویم مشاغل کوتاه مدت برای عقد قرارداد وجود ندارد که قطعاً آن هم تصور است اما تفکیک این دو در طبیعت قرارداد کاملاً واضع و مبرهن است من روی سخنم به شاغلی است که جنبه مستمر دارد و اصلاً آن کارگاه یا کارخانه بدین منظور احداث گردیده است پس چرا به شکلی غیر متعارف از آن استفاده می کنیم کارگری که قرارداد پاره وقت و مدت کوتاه داشته باشد قطعاً آن دلسوزی که به فکر همه میرسد مدنظرش قرار نمی گیرد سعی می کند فقط مدت کارش را به پایان برساند اینکه چقدر در نگهداری ماشین آلات و تجهیزات کوشا باشد نمی شود روی آن حساب باز کرد ما باید با تبیین درست این امر را نهادینه بکنیم و اعلام کنیم امنیت شغلی سودش به همه میرسد در این بین نقش دولت که وظیفه تنظیم روابط کار را بعهده دارد و بیشتر باید به بالانس کردن آن بپردازد و اینکه در قانون به انواع قراردادها اشاره شده به لحاظ نوع کاری مستمر یا غیر مستمر است که به طبیعت آن اشاره دارد خیلی زیاد است و دولت باید با تمهیداتی هم مسایل و مشکلات موانع تولید را از بین ببرد که بنظر میرسد در این امر کارگر نقشی ندارد و هم حمایتهای مالی خود را با ارائه تسهیلات ارزان قیمت و از طرفی به صورت متوازن نقش واسطه و امین را برای آنان فراهم آورد با این توضیحات ارائه شده و در چنین شرایطی که امنیت شغلی کارگران بزرگترین دغدغه در این موارد میباشد در ایجاد آن و تفهیم آن و شاید آموزشهای گوناگونی که ارائه مینماید این امر را به خوبی تبیین نماید پس کارفرما اگر ببیند موانعی در تولید نیست و واردات بی رویه کالا وجود ندارد ، حمایتهای مالی اعم از تامین ارز و ریالی بخوبی صورت میگیرد میتواند در ادامه کارگران را از هول و ولع دربیاورد در این صورت همه راضی خواهند بود و یک شرایط ایده آلی در جامه شکل خواهد گرفت کارفرما بدلیل رضایت کارگر و تولید با کیفیت می تواند در بازار عرض اندام نماید و موقعیت پایداری را برای خود به جا گذلرد آیا این امر به واقعیت خواهد پیوست  و بزرگترین  وبا اهمیت ترین مشکل جامعه کارگری سرو سامان پیدا خواهد کرد باید آن را به جوئیم البته در یک برهه ای ساماندهی قرارداد کار مطرح گردید و کارهای خوبی هم صورت گرفت ولی به دست فراموشی سپرده شد که بنظر میرسد دولت باید برای این امر و با استفاده از نظرات کارشناسان و رعایت سه جانبه گرایی و همکاری دولت روند خوبی را به سرانجام برساند نگارنده روی این امر اعتقاد کاملی داشته و معتقدم این همکاریها شرایط مطلوبی به صنعت و تولید و عوامل ذینفع آن ایجاد خواهد نمود به امید روزی که این دغدغه توسط مجلس و دولت و با حضور سه جانبه گرایی رفع گردد.

  • نویسنده : حسن رجیون
  • منبع خبر : توسکانیوز